The most varity of Payment Solutions in Vietnam

Visa

Credit card in local and oversea Visa, Mastercard, JCB, Amex

Domestic ATM Card & Internet Banking

Using Internet/Mobile Banking, ATM machine or from Bank counter

VietQr Napas247

Open a Mobile Banking app to scan a VNPay-QR image to pay

QR-Pay

QR scan via mobile application of 14 domestic banks

E-Wallet

Local and oversea E-Wallet (Ngân Lượng, VIMO, ViettelPay) & (Wechat)

Cash

Cash receipts at the network of 10,000 counters over the country

NganLuong - Comprehensive payment solution!

NGAN LUONG NEWS

News

See all »

VISA VÀ TẬP ĐOÀN NEXTTECH KÝ KẾT HỢP TÁC BA NĂM NHẰM THÚC ĐẨY THANH TOÁN SỐ CHO VIỆC KINH DOANH TRÊN CÁC NỀN TẢNG XÃ HỘI

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020 – Visa, công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới và NextTech, tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam, đã ký kết hợp tác ba năm nhằm thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ tăng cường ứng dụng các phương thức thanh toán số trong bối cảnh thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng ở Việt Nam. Trong lần hợp tác này, ​​Visa và Tập đoàn NextTech sẽ cùng triển khai các sáng kiến ​​mở rộng mạng lưới người tiêu dùng và đơn vị kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử, bao gồm xây dựng phương thức thanh toán trực tuyến tiện lợi và dễ sử dụng thông qua các liên kết thanh toán trực tuyến.

Best Protection Measures & The most convenient online payment getway for buyers

Blog
NganLuong.vn is the leading e-wallet in Vietnam
Blog
Payment at thousands of website accepted NganLuong.vn
Blog
Easy and flexible transfer/withdrawal
Blog
Absolute safety with Escrowed Payment

Super convenient Services

NganLuong Wallet

Top up, Withdraw, Transfer, manage account

Installment

Installment payments at thousands of Online and Offline stores

VETC

Charge traffic acount

ThanhToanOnline

Charge mobile acount, buy game card, virtual prepaid card, pay the bill...

NganLuong App

Pay by NganLuong MobileApp at thousands of stores

Register NganLuong Wallet

Shopping everywhere, anytime at Big Merchants

Shopping everywhere, anytime at Big Merchants

30,000 partners at more than 100 other countries.