DỊCH VỤ THANH TOÁN GẶP MẶT TẠI QUẦY

Nhận thanh toán quẹt thẻ bằng thiết bị Mpos.

Quy trình nhanh gọn đơn giản

Bước 1

Khách hàng báo Nhân viên bán hàng để thanh toán bằng thẻ Offline

Bước 2

Nhân viên bán hàng mở App Ngân lượng, tạo đơn hàng và mở thiết bị MPOS

Bước 3

Khách hàng quét thẻ qua thiết bị MPOS, sau đó nhận hàng

Giải pháp hỗ trợ các loại thẻ

">

Dễ dàng tích hợp

Chúng tôi đơn giản hóa quy trình, đảm bảo cho việc tích hợp kênh thanh toán trên website của bạn một cách nhanh nhất và đơn giản nhất

Hướng dẫn tích hợp