TÍCH HỢP CHECKOUT TIÊU CHUẨN

1 . Giới thiệu

Tích hợp cổng thanh toán Ngân Lượng theo hình thức Checkout Tiêu chuẩn là hình thức merchant site redirect khách hàng sang Ngân Lượng chọn hình thức thanh toán. Các phương thức thanh toán:

  • Thẻ quốc tế( VISA, Master, JCB, Amex )
  • Thẻ ATM nội địa
  • Internet Banking
  • QR-Code Mobile Banking
  • Ví điện tử trong nước
  • Chuyển khoản ngân hàng
  • Thẻ trả trước

2 . Hướng dẫn tích hợp

  • B1: Đăng ký tài khoản Ngân Lượng
  • B2: Đăng ký Merchant site (tại menu Tích hợp thanh toán sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản
  • B3: Tích hợp đoạn code của NgânLượng vào website bán hàng nhằm tạo ra URL với các tham số trong hoá đơn bán hàng rồi chuyển sang trang NgânLượng để thanh toán.

3. Quy trình cung cấp dịch vụ

(Download)

PHP (Download)

.Net (Download)

Wordpress (Download)

Magento (Download)

OpenCart (Download)

Drupal (Download)

CubeCart (Download)