TÍCH HỢP SEAMLESS CHECKOUT

1. Giới thiệu

Tích hợp cổng thanh toán Ngân Lượng theo hình thức Checkout Seamless cho phép chọn phương thức thanh toán ( ATM, IB) và nhập thông tin thẻ ATM / IB trên trang của merchant hoặc ngân hàng mà không qua nganluong.vn. Các phương thức thanh toán:

  • Thẻ quốc tế( VISA, Master, JCB )
  • Thẻ ATM nội địa
  • Internet Banking
  • QR-Code Mobile Banking
  • Ví điện tử trong nước

2. Hướng dẫn tích hợp

  • B1: Đăng ký tài khoản Ngân Lượng
  • B2: Đăng ký Merchant site (tại menu Tích hợp thanh toán sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản Ngân Lượng)
  • B3: Tích hợp đoạn code của NgânLượng vào website bán hàng nhằm tạo ra URL với các tham số trong hoá đơn bán hàng rồi chuyển sang trang NgânLượng để thanh toán.

3. Quy trình cung cấp dịch vụ

(Download)

PHP (Download)