Đầu số ngắn SMS

Ngân Lượng cho người bán thuê các đầu số ngắn để thu phí người dùng thông qua tin nhắn SMS.

Dịch vụ cho thuê một đầu số thống nhất, cho phép khách hàng có thể thanh toán với nhiều mệnh giá khác nhau, tối đa lên tới 100.000đ.

Xem hướng dẫn tích hợp Mở tài khoản

Nhà mạng đối tác


Phí giao dịch

# Đầu số Mệnh giá tin nhắn Phí giao dịch tối đa Thời gian rút tiền
1 8055 1,000đ 20% T + 30
2 8355 3,000đ
3 8555 5,000đ
4 8655 10,000đ
5 8755 15,000đ