QR PAY

QRPay là một giải pháp thanh toán của Ngân Lượng, cho phép khách hàng dùng ứng dụng Mobile Banking của các Ngân Hàng, thực hiện thanh toán bằng cách quét mã QR-Code.

Phương thức thanh toán đơn giản & dễ dàng:
 - Không cần nhập thông tin thẻ/tài khoản.
 - Giao dịch thực hiện chỉ trong vài giây bằng thao tác quét mã QR Code.
 - Giúp người bán dễ dàng tiếp cận tập khách hàng lớn, đang sử dụng ứng dụng mobile banking của các Ngân hàng.

Ngân Lượng đang hỗ trợ ứng dụng Mobile Banking của 15 ngân hàng thực hiện phương thức này.

Phí:

STT Nội dung Phí
Ghi chú
1 Phí thanh toán QR-Code 1,1% Tính trên giá trị giao dịch thành công
2 Phí rút tiền về tài khoản ngân hàng Theo phí do ngân hàng thu
3 Phí tích hợp và duy trì Miễn phí

Chính sách phí sẽ tốt hơn nếu có cam kết doanh số

Mở tài khoản

Ngân hàng đối tác