Cho: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TINH ANH

(Có hiệu lực từ 25/03/2016 đến 01/01/2025)
Trụ sở chính
Số 205 Đường A, Khu Dân Cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh.
Người đại diện:
Đặng Ngọc
Điện thoại:
0909-771-259
Mã số doanh nghiệp: :
022382210
Ngày đăng ký/sửa đổi:
17/01/2013
Website:
Chưa cập nhật
Địa chỉ Email:
quoccuong@viettinhanh.com.vn
Lĩnh vực kinh doanh:
Chuyên kinh doanh đồ chơi trẻ em.

Chứng nhận uy tín

Doanh nghiệp cam kết đảm bảo uy tín và chất lượng sản phẩm và dịch vụ khi bán hàng trực tuyến tại các website trên Internet Việt Nam.

NgânLượng.vn đã thẩm định và chứng nhận doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hợp pháp và bán hàng trực tuyến uy tín.

bảo hiểm giao dịch

Người mua được xem xét bồi thường thiệt hại khi thanh toán cho doanh nghiệp này thông qua NgânLượng.vn nhưng KHÔNG nhận được hàng hoặc hàng KHÔNG đúng mô tả.

Hạn mức bồi thường: tối đa 10.000.000 VNĐ/vụ

Chứng chỉ này chứng nhận doanh nghiệp trên đây là thành viên hợp lệ của chương trình “Ngân Lượng đảm bảo” của NgânLượng.vn và chỉ có giá trị nếu xem được tại địa chỉ https://www.nganluong.vn/mykingdom.com.vn.

Những tranh chấp (nếu có) giữa doanh nghiệp và người mua được được giải quyết theo quy định về “Thủ tục tiếp nhận, Trình tự xử lý khiếu nại và bảo hiểm giao dịch”. Chế độ bảo hiểm chỉ áp dụng đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến cho hàng hóa vật chất được thực hiện qua trang thanh toán của NgânLượng.vn!

Hình ảnh trụ sở

Bản đồ đường đi