Thẻ Thanh toán Quốc tế Visa, Master, JCB

NgânLượng.vn là cổng gian thanh toán đối tác của các tổ chức phát hành thẻ lớn nhất tại Việt Nam bao gồm Visa, Mastercard và JCB.
Tất cả các thẻ thanh toán quốc tế được phát hành bởi tất cả các Ngân hàng Việt Nam đều được hỗ trợ.

Các hình thức thanh toán độc đáo với Thẻ quốc tế.
- Thanh toán trả góp lãi suất 0%
- Thanh toán liên kết thẻ Tokenization
- Thành toán định kỳ Subcription

Lưu ý : Các thẻ quốc tế phát hành từ nước ngoài sẽ không được chấp nhận tại Nganluong.vn, nhưng có được chấp nhận tại Alepay.vn

Phí:

STT Nội dung Phí
Ghi chú
1 Phí thanh toán thẻ VISA , Master , JCB 5.500 VNĐ + 2,9% Tính trên giá trị giao dịch thành công
2 Phí rút tiền về tài khoản ngân hàng Theo phí do ngân hàng thu
3 Phí tích hợp và duy trì Miễn phí

Chính sách phí sẽ tốt hơn nếu có cam kết doanh số

Mở tài khoản

Tổ chức thẻ đối tác