Thẻ thanh toán

Ngân Lượng là đối tác của các tổ chức phát hành thẻ lớn nhất tại Việt Nam bao gồm Visa, Mastercard và JCB (Nhật Bản).

Không chỉ hỗ trợ thẻ thanh toán do các Ngân hàng nội địa phát hành, Ngân Lượng còn hỗ trợ các thẻ phát hành tại nước ngoài nhằm phục vụ các mô hình kinh doanh toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.


Tổ chức thẻ đối tác