Thẻ thanh toán

Ngân Lượng là đối tác của các tổ chức phát hành thẻ lớn nhất tại Việt Nam bao gồm Visa, Mastercard và JCB (Nhật Bản).

Tất cả các thẻ thanh toán quốc tế được phát hành bởi Ngân hàng Việt Nam đều được hỗ trợ.

Lưu ý: các thẻ quốc tế phát hành từ nước ngoài sẽ không được chấp nhận.

Xem hướng dẫn tích hợp Mở tài khoản

Tổ chức thẻ đối tác