Thanh toán Tài khoản ngân hàng Online

Với dịch vụ tích hợp thanh toán qua Internet Banking của NgânLượng.vn, người mua có có thể thực hiện giao dịch thanh toán thông qua tài khoản Internet Banking của ngân hàng cho người bán một cách an toàn và nhanh chóng.

Hiện tại Ngân lượng đang hỗ trợ 4 ngân hàng thực hiện qua hình thức này là Vietcombank, Techcombank và BIDV và ĐôngÁBank.

Tính năng này có trên tất cả các phiên bản Thanh toán (Checkout) của Ngânlượng.vn

Phí:

STT Nội dung Phí
Ghi chú
1 Phí thanh toán Internet Banking nội địa 1.760 VNĐ + 1,1% Tính trên giá trị giao dịch thành công
2 Phí rút tiền về tài khoản ngân hàng Theo phí do ngân hàng thu
3 Phí tích hợp và duy trì Miễn phí

Chính sách phí sẽ tốt hơn nếu có cam kết doanh số

Mở tài khoản

Ngân hàng đối tác