Chuyển khoản Ngân hàng

Phương thức này giúp những người dùng không có thẻ ATM có thể thanh toán được cho người bán hàng bằng cách thực chuyển tiền qua cây ATM, quầy giao dịch ngân hàng hoặc Internet banking cho một tài khoản trung gian của Ngân lượng với ngân hàng tùy chọn. Sau khi thực hiện chuyển tiền xong người dùng cần nhắn 1 tin nhắn theo cú pháp xác định đến Ngân lượng thì giao dịch sẽ được thực hiện

Ví dụ:

Bước 1: Thực hiện lệnh chuyển khoản. Bạn hãy ra Quầy giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam nơi gần nhất, viết Ủy nhiệm chi Chuyển khoản hoặc Nộp tiền mặt số tiền 17.000.000đ vào tài khoản Công ty Cổ phần Ngân Lượng theo thông tin dưới đây:

Số tài khoản ủy nhiệm: 0541000197891
Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Ngân Lượng
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Chi nhánh: Chi Nhánh Chương Dương - Hà Nội
Nội dung: Thanh toán cho phiếu thu 10024263

Bước 2: Gửi thông báo xác nhận bằng SMS. Bạn dùng số điện thoại0903904534 soạn tin nhắn theo cú pháp:

NL TT 10024263

rồi gửi đến số

8055

Tính năng này có trên tất cả các phiên bản của Ngân lượng.

Phí:

STT Nội dung Phí
Ghi chú
1 Phí thanh toán Theo phí do ngân hàng thu Phí tùy thuộc vào phương thức và do ngân hàng thu
2 Phí rút tiền về tài khoản ngân hàng Theo phí do ngân hàng thu
3 Phí tích hợp và duy trì Miễn phí

Chính sách phí sẽ tốt hơn nếu có cam kết doanh số

Mở tài khoản

Ngân hàng đối tác