NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

Ram laptop DDRamIII 1Gb PC 1066, PC 1333

639.000 đ

  • Mã hóa đơn: Ram laptop DDRamIII 1Gb PC 1066, PC 1333
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng

Thông báo lỗi

Đơn hàng đã hết thời hạn thanh toán. Bạn vui lòng quay lại trang bán hàng để tạo lại đơn hàng.


Nếu cần trợ giúp vui lòng liên hệ: Hotline: 1900-5858-99 - Email: support@nganluong.vn

Quay lại trang bán hàng