vũ đăng khôi

0986588655
khoivd_82@yahoo.com

Thông tin đơn hàng

VPS 1

Cấu hình : CPU 1 Cores,Ram 512mb,20 Gb SSD,Port 01 Gbps /01 IPv4,Bandwidth 1000 Gb,Server US/SIG/HOL,Linux

120.000 đ

  • Mã hóa đơn: VPS 1
  • Mô tả: Cấu hình : CPU 1 Cores,Ram 512mb,20 Gb SSD,Port 01 Gbps /01 IPv4,Bandwidth 1000 Gb,Server US/SIG/HOL,Linux
  • Hủy đơn hàng

Thông báo lỗi

Đơn hàng đã hết thời hạn thanh toán. Bạn vui lòng quay lại trang bán hàng để tạo lại đơn hàng.


Nếu cần trợ giúp vui lòng liên hệ: Hotline: 1900-5858-99 - Email: support@nganluong.vn

Quay lại trang bán hàng