vũ đăng khôi

0986588655
khoivd_82@yahoo.com

Thông tin đơn hàng

VPS 2

Cấu hình : CPU 1core, Ram 1 Gb DDR3, 30 GB SSD Raid10, Shared Port 1Gbps/01, more IPv4, Bandwidth 2000GB, Server US/SIG/HOL, Linux

250.000 đ

  • Mã hóa đơn: VPS 2
  • Mô tả: Cấu hình : CPU 1core, Ram 1 Gb DDR3, 30 GB SSD Raid10, Shared Port 1Gbps/01, more IPv4, Bandwidth 2000GB, Server US/SIG/HOL, Linux
  • Hủy đơn hàng

Thông báo lỗi

Đơn hàng đã hết thời hạn thanh toán. Bạn vui lòng quay lại trang bán hàng để tạo lại đơn hàng.


Nếu cần trợ giúp vui lòng liên hệ: Hotline: 1900-5858-99 - Email: support@nganluong.vn

Quay lại trang bán hàng