vũ đăng khôi

0986588655
khoivd_82@yahoo.com

Thông tin đơn hàng

VPS 3

Cấu hình : CPU 2 Cores, 2 GB DDR3 ECC Registered, 40 GB SSD Raid10, Shared Port 1Gbps /01, more IPv4, Bandwidth 3000GB, Server US/SIG/HOL, Linux

500.000 đ

  • Mã hóa đơn: VPS 3
  • Mô tả: Cấu hình : CPU 2 Cores, 2 GB DDR3 ECC Registered, 40 GB SSD Raid10, Shared Port 1Gbps /01, more IPv4, Bandwidth 3000GB, Server US/SIG/HOL, Linux
  • Hủy đơn hàng

Thông báo lỗi

Đơn hàng đã hết thời hạn thanh toán. Bạn vui lòng quay lại trang bán hàng để tạo lại đơn hàng.


Nếu cần trợ giúp vui lòng liên hệ: Hotline: 1900-5858-99 - Email: support@nganluong.vn

Quay lại trang bán hàng