NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

Laptop Dell Vostro 3460 Core i3 2328M, Ram 4GB, HDD 500GB

11.450.000 đ

  • Mã hóa đơn: Laptop Dell Vostro 3460 Core i3 2328M, Ram 4GB, HDD 500GB
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng

Thông báo lỗi

Đơn hàng đã hết thời hạn thanh toán. Bạn vui lòng quay lại trang bán hàng để tạo lại đơn hàng.


Nếu cần trợ giúp vui lòng liên hệ: Hotline: 1900-5858-99 - Email: support@nganluong.vn

Quay lại trang bán hàng