Võ Châu Kỳ

0888779975
pay@1ty.vn

Thông tin đơn hàng

MS:22/05/2019/19/40

Nạp 200.000 ĐIỂM cho tài khoản tại 1ty.vn

200.000 đ

  • Mã hóa đơn: MS:22/05/2019/19/40
  • Mô tả: Nạp 200.000 ĐIỂM cho tài khoản tại 1ty.vn
  • Hủy đơn hàng

Thông báo lỗi

Đơn hàng đã hết thời hạn thanh toán. Bạn vui lòng quay lại trang bán hàng để tạo lại đơn hàng.


Nếu cần trợ giúp vui lòng liên hệ: Hotline: 1900-5858-99 - Email: support@nganluong.vn

Quay lại trang bán hàng