vũ đăng khôi

0986588655
vudangkhoi2581982@gmail.com

Thông tin đơn hàng

VPS 01

Thanh toán 03 tháng. Cấu hình: HDD 20Gb SSD, Ram 512Mb, BW 1000Gb, Linux Cài đặt miễn phí

360.000 đ

  • Mã hóa đơn: VPS 01
  • Mô tả: Thanh toán 03 tháng. Cấu hình: HDD 20Gb SSD, Ram 512Mb, BW 1000Gb, Linux Cài đặt miễn phí
  • Hủy đơn hàng

Thông báo lỗi

Đơn hàng đã hết thời hạn thanh toán. Bạn vui lòng quay lại trang bán hàng để tạo lại đơn hàng.


Nếu cần trợ giúp vui lòng liên hệ: Hotline: 1900-5858-99 - Email: support@nganluong.vn

Quay lại trang bán hàng