vũ đăng khôi

0986588655
vudangkhoi2581982@gmail.com

Thông tin đơn hàng X

VPS 03

Thanh toán 03 tháng. Cấu hình: HDD 40Gb SSD, Ram 2Gb, BW 3TB, Linux Cài đặt miễn phí

1.500.000 đ

Thông báo lỗi

Đơn hàng đã hết thời hạn thanh toán. Bạn vui lòng quay lại trang bán hàng để tạo lại đơn hàng.


Nếu cần trợ giúp vui lòng liên hệ: Hotline: 1900-5858-99 - Email: support@nganluong.vn

Quay lại trang bán hàng