CÔNG TY TNHH TIN HỌC - MẠNG - VIỄN THÔNG I.C.T

0912274496
vudinhmanh2001@yahoo.com

Thông tin đơn hàng X

Màn hình Lenovo Thinkpad T470 SERIES LCD

Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 41,920.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng

1.351.920 đ

Thông báo lỗi

Đơn hàng đã hết thời hạn thanh toán. Bạn vui lòng quay lại trang bán hàng để tạo lại đơn hàng.


Nếu cần trợ giúp vui lòng liên hệ: Hotline: 1900-5858-99 - Email: support@nganluong.vn

Quay lại trang bán hàng