Nguyễn Đức Việt

0978212345
sanxeviet.vn@gmail.com

Thông tin đơn hàng

50.000 đ

MS:21/01/2022/22/08

N���p 50.000 ��I���M cho t��i kho���n t���i sanxeviet.vn

  • Mã hóa đơn: MS:21/01/2022/22/08
  • Mô tả: N���p 50.000 ��I���M cho t��i kho���n t���i sanxeviet.vn
  • Hủy đơn hàng
Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !