NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

460.000 đ

DDRam Laptop , DDRam 512Mb PC 266 , PC 333

  • Mã hóa đơn: DDRam Laptop , DDRam 512Mb PC 266 , PC 333
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng
Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !