vũ đăng khôi

0986588655
vudangkhoi2581982@gmail.com

Thông tin đơn hàng

120.000 đ

VPS 1

Cấu hình : CPU 1 Cores,Ram 512mb,20 Gb SSD,Port 01 Gbps /01 IPv4,Bandwidth 1000 Gb,Server US/SIG/HOL,Linux

  • Mã hóa đơn: VPS 1
  • Mô tả: Cấu hình : CPU 1 Cores,Ram 512mb,20 Gb SSD,Port 01 Gbps /01 IPv4,Bandwidth 1000 Gb,Server US/SIG/HOL,Linux
  • Hủy đơn hàng
Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !