NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

12.850.000 đ

Laptop Dell Inspiron 14 - 3420- J01J71-BLACK

  • Mã hóa đơn: Laptop Dell Inspiron 14 - 3420- J01J71-BLACK
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng
Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !