NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

11.800.000 đ

Laptop DELL INSPIRON 14Z 5423 I3-3217U V560842VN m��u SILVER - B���C

  • Mã hóa đơn: Laptop DELL INSPIRON 14Z 5423 I3-3217U V560842VN m��u SILVER - B���C
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng
Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !