vũ đăng khôi

0986588655
vudangkhoi2581982@gmail.com

Thông tin đơn hàng

500.000 đ

VPS 3

Cấu hình : CPU 2 Cores, 2 GB DDR3 ECC Registered, 40 GB SSD Raid10, Shared Port 1Gbps /01, more IPv4, Bandwidth 3000GB, Server US/SIG/HOL, Linux

  • Mã hóa đơn: VPS 3
  • Mô tả: Cấu hình : CPU 2 Cores, 2 GB DDR3 ECC Registered, 40 GB SSD Raid10, Shared Port 1Gbps /01, more IPv4, Bandwidth 3000GB, Server US/SIG/HOL, Linux
  • Hủy đơn hàng
Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !