CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MỚI(NEW TELECOMMUNICATION SERVICES AND RADING COMPANY LIMITED )

0908293399
sale@vienthongmoi.com

Thông tin đơn hàng

870.000 đ

Hikvision camera tvi_DS-2CE70DF3T-pF ����m c�� m��u tvi v��� s���t H��NH ���NH M��U S���C 24/7_C_khuy���n m��i th��ng 7 gi���m th��m 24%

  • Mã hóa đơn: Hikvision camera tvi_DS-2CE70DF3T-pF ����m c�� m��u tvi v��� s���t H��NH ���NH M��U S���C 24/7_C_khuy���n m��i th��ng 7 gi���m th��m 24%
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng
Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !