CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MỚI(NEW TELECOMMUNICATION SERVICES AND RADING COMPANY LIMITED )

0908293399
sale@vienthongmoi.com

Thông tin đơn hàng

636.000 đ

Hikvision camera TVI_DS-2CE16D3T-ITP v��� nh���a tvi 2m_CHUY��N D���NG BAN ����M H���ng ngo���i th��ng minh EXIR 2.0 l��n �����n 30 m_khuy���n m��i th��ng 7 gi���m th��m 24%

  • Mã hóa đơn: Hikvision camera TVI_DS-2CE16D3T-ITP v��� nh���a tvi 2m_CHUY��N D���NG BAN ����M H���ng ngo���i th��ng minh EXIR 2.0 l��n �����n 30 m_khuy���n m��i th��ng 7 gi���m th��m 24%
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng
Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !