CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MỚI(NEW TELECOMMUNICATION SERVICES AND RADING COMPANY LIMITED )

0908293399
sale@vienthongmoi.com

Thông tin đơn hàng

618.000 đ

Hikvision camera TVI_ DS-2CE71D0T-PIRLPO (2MP)_ CH���NG B��O �����NG GI��� (����N C���NH B��O CHUY���N �����NG)_khuy���n m��i th��ng 7 gi���m th��m 24%

  • Mã hóa đơn: Hikvision camera TVI_ DS-2CE71D0T-PIRLPO (2MP)_ CH���NG B��O �����NG GI��� (����N C���NH B��O CHUY���N �����NG)_khuy���n m��i th��ng 7 gi���m th��m 24%
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng
Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !