NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

10.900.000 đ

Laptop Toshiba Satellite L840-1029 , PSK8JL - 00E004

  • Mã hóa đơn: Laptop Toshiba Satellite L840-1029 , PSK8JL - 00E004
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng
Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !