NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

Laptop DELL INSPIRON 14Z 5423 I3-3217U V560842VN màu SILVER - BẠC

11.800.000 đ

  • Mã hóa đơn: Laptop DELL INSPIRON 14Z 5423 I3-3217U V560842VN màu SILVER - BẠC
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !