CÔNG TY TNHH TIN HỌC - MẠNG - VIỄN THÔNG I.C.T

0912274496
vudinhmanh2001@yahoo.com

Thông tin đơn hàng

Màn hình Dell 14 Inspiron 3476 7437 3451 7447 5458 3452 3458 3459 3467 5468 LCD

Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 86,720.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng

2.796.720 đ

  • Mã hóa đơn: Màn hình Dell 14 Inspiron 3476 7437 3451 7447 5458 3452 3458 3459 3467 5468 LCD
  • Mô tả: Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 86,720.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !