CÔNG TY TNHH TIN HỌC - MẠNG - VIỄN THÔNG I.C.T

0912274496
vudinhmanh2001@yahoo.com

Thông tin đơn hàng

Pin Lenovo 3000 G450L 20022 G530A 4151 Battery

Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 10,240.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng

330.240 đ

  • Mã hóa đơn: Pin Lenovo 3000 G450L 20022 G530A 4151 Battery
  • Mô tả: Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 10,240.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !