CÔNG TY TNHH TIN HỌC - MẠNG - VIỄN THÔNG I.C.T

0912274496
vudinhmanh2001@yahoo.com

Thông tin đơn hàng

PIN Dell Precision 15 7577 17 7000 17 7773 17 7778 17 7779 17-7786 G5 15 5587 MFKVP Battery

Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 37,120.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng

1.197.120 đ

  • Mã hóa đơn: PIN Dell Precision 15 7577 17 7000 17 7773 17 7778 17 7779 17-7786 G5 15 5587 MFKVP Battery
  • Mô tả: Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 37,120.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !