NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

DDRam MICRO 256Mb PC 333 for SONY VAIO T series, S series

1.100.000 đ

  • Mã hóa đơn: DDRam MICRO 256Mb PC 333 for SONY VAIO T series, S series
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !