CÔNG TY TNHH TIN HỌC - MẠNG - VIỄN THÔNG I.C.T

0912274496
vudinhmanh2001@yahoo.com

Thông tin đơn hàng

PIN Del Latitude 12 5285 5289 7280 7389 7390 725KY N18GG K5XWW Battery

Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 33,280.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng

1.073.280 đ

  • Mã hóa đơn: PIN Del Latitude 12 5285 5289 7280 7389 7390 725KY N18GG K5XWW Battery
  • Mô tả: Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 33,280.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !