Trần Quốc Hoài

0394446896
drquochoai@gmail.com

Thông tin đơn hàng

Quyên góp tiền cho thầy đi học và quay tiếp các videos chất lượng

Rất cám ơn em đã ủng hộ thầy, xin chúc em cùng gia đình luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Thầy sẽ cố gắng tiếp tục đăng tải nhiều video học tập hữu ích khác nữa. Rất cám ơn, cám ơn em

50.000 đ

  • Mã hóa đơn: Quyên góp tiền cho thầy đi học và quay tiếp các videos chất lượng
  • Mô tả: Rất cám ơn em đã ủng hộ thầy, xin chúc em cùng gia đình luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Thầy sẽ cố gắng tiếp tục đăng tải nhiều video học tập hữu ích khác nữa. Rất cám ơn, cám ơn em
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !