NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

Toshiba Satellite C840-1020 dòng máy PSC6CL-01N002 màu đen

9.990.000 đ

  • Mã hóa đơn: Toshiba Satellite C840-1020 dòng máy PSC6CL-01N002 màu đen
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !