NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

Laptop Asus K45VD-VX135 dòng sản phẩm K45VD-3CVX - màu đen

11.590.000 đ

  • Mã hóa đơn: Laptop Asus K45VD-VX135 dòng sản phẩm K45VD-3CVX - màu đen
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !