NGUYỄN ĐỨC THẢO

0369729999
thienthaopc@gmail.com

Thông tin đơn hàng

Conecter Hạt Mạng RJ45 Cat6 Loại Tốt 100 Hạt / Túi

130.000 đ

  • Mã hóa đơn: Conecter Hạt Mạng RJ45 Cat6 Loại Tốt 100 Hạt / Túi
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !