CÔNG TY TNHH TIN HỌC - MẠNG - VIỄN THÔNG I.C.T

0912274496
vudinhmanh2001@yahoo.com

Thông tin đơn hàng

Pin HP Pavilion x2-10-j025tu X2 10-j025tu(K5C46PA) x2 10-j024tu(K5C45PA) MH46117 10-K020NR battery

Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 21,120.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng

681.120 đ

  • Mã hóa đơn: Pin HP Pavilion x2-10-j025tu X2 10-j025tu(K5C46PA) x2 10-j024tu(K5C45PA) MH46117 10-K020NR battery
  • Mô tả: Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 21,120.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !