CÔNG TY TNHH TIN HỌC - MẠNG - VIỄN THÔNG I.C.T

0912274496
vudinhmanh2001@yahoo.com

Thông tin đơn hàng

Màn hình Dell VOSTRO 15 3578 3546 3558 3559 5568 3568 3562 3572 LCD

Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 32,320.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng

1.042.320 đ

  • Mã hóa đơn: Màn hình Dell VOSTRO 15 3578 3546 3558 3559 5568 3568 3562 3572 LCD
  • Mô tả: Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 32,320.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !