CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MỚI(NEW TELECOMMUNICATION SERVICES AND RADING COMPANY LIMITED )

0908293399
sale@vienthongmoi.com

Thông tin đơn hàng

DS-2CD2125FHWD-I (2 M / H265 ) 50fps/60fps

3.900.000 đ

  • Mã hóa đơn: DS-2CD2125FHWD-I (2 M / H265 ) 50fps/60fps
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !