Lại Quang Tùng

0332543300
laitung_tn@yahoo.com

Thông tin đơn hàng

Chè nhài - Trà lài

http://chexanh.net/

400.000 đ

  • Mã hóa đơn: Chè nhài - Trà lài
  • Mô tả: http://chexanh.net/
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !