CÔNG TY TNHH TIN HỌC - MẠNG - VIỄN THÔNG I.C.T

0912274496
vudinhmanh2001@yahoo.com

Thông tin đơn hàng

Pin Lenovo Erazer Y50 Series Lenovo Y50-70 Series Y70-70 Y70 121500250 battery

Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 28,800.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng

928.800 đ

  • Mã hóa đơn: Pin Lenovo Erazer Y50 Series Lenovo Y50-70 Series Y70-70 Y70 121500250 battery
  • Mô tả: Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 28,800.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !