NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

Laptop Dell Inspiron 14 - 3420 i3-3110M J01J72-Black

10.790.000 đ

  • Mã hóa đơn: Laptop Dell Inspiron 14 - 3420 i3-3110M J01J72-Black
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !