NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

Giấy in nhiệt để in hoá đơn khổ 75 - 80mm - dùng cho siêu thị, shop , nhà hàng, hiệu sách

15.000 đ

  • Mã hóa đơn: Giấy in nhiệt để in hoá đơn khổ 75 - 80mm - dùng cho siêu thị, shop , nhà hàng, hiệu sách
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !