CÔNG TY TNHH TIN HỌC - MẠNG - VIỄN THÔNG I.C.T

0912274496
vudinhmanh2001@yahoo.com

Thông tin đơn hàng

Màn hình liền cảm ứng Lenovo Y50-70 LCD TOUCH SCREEN

Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 118,720.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng

3.828.720 đ

  • Mã hóa đơn: Màn hình liền cảm ứng Lenovo Y50-70 LCD TOUCH SCREEN
  • Mô tả: Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 118,720.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !