NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

Laptop Dell Vostro 3460 Core i5 3210M, Ram 4G, HDD 500G, VGA 1G

13.700.000 đ

  • Mã hóa đơn: Laptop Dell Vostro 3460 Core i5 3210M, Ram 4G, HDD 500G, VGA 1G
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !