NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

Laptop Dell Vostro 3460 Bronze –mầu Đồng Core i3 2370 , 4G , 500GB , VGA ATI 1GB , 14 inch , Dos

12.990.000 đ

  • Mã hóa đơn: Laptop Dell Vostro 3460 Bronze –mầu Đồng Core i3 2370 , 4G , 500GB , VGA ATI 1GB , 14 inch , Dos
  • Mô tả:
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !