CÔNG TY TNHH TIN HỌC - MẠNG - VIỄN THÔNG I.C.T

0912274496
vudinhmanh2001@yahoo.com

Thông tin đơn hàng

Bàn phím HP Pavilion HDX16-1040US HDX16-1160US HDX16-1005EA HDX16-1140US keyboard

Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 9,920.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng

319.920 đ

  • Mã hóa đơn: Bàn phím HP Pavilion HDX16-1040US HDX16-1160US HDX16-1005EA HDX16-1140US keyboard
  • Mô tả: Thêm 60,000VNĐ phí gửi hoặc vận chuyển hàng. Thêm 9,920.00VNĐ phí thanh toán qua Ngân Lượng
  • Hủy đơn hàng

Chọn phương thức thanh toán

Lưu ý : (**) là những thông tin cần thiết để xác thực tại quầy giao dịch !